Onze doelen PDF Print E-mail
Saturday, 19 November 2005
Van 1979 tot het aan de macht komen van de fundamentalistische regering in Iran, een land met 7000 jaar beschaving, waar vreedzame, gastvrije en tolerante mensen leven, is de situatie van de mensenrechten in Iran ernstig verslechterd.
De fundamentalistische regering is met volle kracht bezig om vrijheid en democratie door middel van doodstraf, martelingen, arrestaties en het in de gevangenis gooien van religieuze minderheden, etnische groepen, intellectuelen, activisten, journalisten, advocaten, studenten en vooral vrouwen te vernietigen. Wij proberen hun stem en hun beeld naar Nederlandse mensen over te brengen.
Onze stichting dient als een brug om de solidariteit tussen Nederlanders en Iraniërs te bevorderen.

1. Hulp bieden aan vrijheid, mensenrechten en democratie in Iran;
2. Hulp bieden aan het organiseren van demonstraties, meetings en conferenties die tot doel hebben het promoten van vrijheid,  democratie en mensenrechten voor vrouwen, kinderen, studenten, intellectuelen, journalisten en familieleden van de slachtoffers;
3. Hulp bieden aan het publiceren en printen van boeken, bulletins, kranten en brochures: het verspreiden daarvan aan instellingen, organisaties, mensen en prominenten met het doel het onder de aandacht brengen van de ernstige verslechtering van de mensenrechtensituatie in Iran en hun steun vragen;
4. Hulp bieden aan de bekendmaking van schendingen van mensenrechten in Iran; hulp bieden aan het promoten van mensenrechten in Nederland en Europa;
5. Hulp bieden aan het beëindigen van doodstraf en martelingen;  hulp bieden aan politieke gevangenen en hun families (familieleden, vrouwen en kinderen) met gebruikmaking van internationale media, zoals internet en programma’s via satelliet (tv);
6. Hulp bieden bij het organiseren van vergaderingen, tentoonstellingen, bijeenkomsten en concerten ten behoeve van de mensenrechten;
7. Het maken van traditionele, culturele en historische bijeenkomsten met het doel vluchtelingen in Nederland en Europa te laten samenkomen;
8. Het organiseren van bijeenkomsten en colleges om uitleg te geven over cultuur, geschiedenis, politiek en literatuur;
9. Hulp bieden aan slachtoffers (families, leden en kinderen) van vermoorde mensen en gevangenen in Iran;
10. Hulp bieden aan slachtoffers (families, leden en kinderen) van vermoorde mensen en gevangenen in het buitenland (vluchtelingen);
11. Contact houden en ondersteuning krijgen van mensenrechten- organisaties en instellingen en bekende personen die binnen de doelstellingen van onze stichting passen;
12. Hulp bieden aan de verzelfstandiging van projecten.