Alan Dershowitz: De VS moet Camp Liberty beschermen tegen het 'genocidale' Iraniaanse regime PDF Print E-mail
Thursday, 17 July 2014
Amerika moet zijn belofte nakomen om de Iraanse dissidenten in Camp Liberty te beschermen die het doelwit zijn van de genocidale plannen van de religieuze dictators in Teheran. Dit heeft een vooraanstaande Amerikaanse Advocaat geëist.
 
Alan Dershowitz, een prominente advocaat in het strafrecht brandmerkte Iran ook als ‘s werelds ergste schender van de mensenrechten, als grootste staatssponsor van terrorisme, als grootste schender van het internationaal recht and als de grootste bedreiging in de wereld als van nucleaire wapens hebben.

Ik kan u getuigen van  het feit dat het regime in Iran de mensenrechten het meeste schendt. Ze zijn betrokken bij massa-executies van politieke dissidenten, van homo’s en van godsdienstige dissidenten
Als grootste staatsponsor van terrorisme zijn ze verantwoordelijk voor de moord op duizenden over de hele wereld. En als ze ooit de beschikking over nucleaire wapens krijgen, kunnen zij onbeperkt overal hun terrorisme brengen.
Zij zijn de ergste schenders van het internationaal recht. Ze hebben diplomatieke gijzelaars genomen, ze hebben ambasades aangevallen en zij hebben de wet met absolute straffeloosheid overtreden.

En over de Amerikanen zei Alan Dershowitz: “We zijn verplicht onze belofte na te komen en we zijn hier allemaal verplicht om er voor te zorgen dat ons land voldoet aan zijn contractuele verplichtingen. Als we onze eigen regering moeten aanklagen voor een Amerikaanse rechtbank, dan zullen we dat doen.

 “We moeten vandaag nog de Iraanse leiders in de beklaagdenbank van het international gerechtshof brengen. In plaats daarvan werken we mee aan hun duivelse plannen en staan we hen toe om te op te treden op locaties van eer in de Verenigde Naties in plaats van op locaties van schande in Den Haag. “

De geschiedenis zal hard over ons oordelen als we werkeloos blijven toezien bij de slachtoffers van het Iraanse regime. We kunnen niet rusten totdat Iran een democratische niet-nucleare natie is die menselijke vrijheid nastreeft.

America must keep its promise to protect Iranian dissents in Camp Liberty that are the target of 'genocidal plans' by the religious dictatorship in Tehran, a leading US lawyer has demanded.
Alan Dershowitz, prominent lawyer in criminal law also branded Iran the world's worst human rights offender, the world's worst state sponsor of terrorism, the the worst violators of international law greatest threat in the world today in terms of nuclear weapons.

"I can represent to you here today that the worst human rights offender in the world today is the regime in Iran. They engage in mass executions of political dissenters, of gays, of religious dissidents.

"They are also the worst state sponsor of terrorism, responsible for thousands of murders of people all over the world. And if they ever get nuclear weapons there will be no limit to the possibility of where they can bring their terrorism.
"They are the worst violators of international law. They have taken diplomatic hostages, they have attacked embassies, and they violate the law with absolute impunity."

And he said of the US: "We have an obligation to keep our promise, and all of us here today from the United States are committed to making our country comply with its contractual obligations. If we have to sue our own government in an American court, we will do so.

"We should today be bringing Iran's leaders into the dock of justice in front of the International Criminal Court. Instead what we are doing is we are collaborating with their evil intentions and allowing them to serve in places of honor at the United Nations instead of places of dishonor in The Hague.

"History will judge us harshly if we stand idly by the innocent victims of the Iranian regime. We cannot rest until Iran becomes a democratic non-nuclear nation with a commitment to human liberty."