Ad Melkert, voormalig hoofd van de VN hulpmissie in Irak, roept op tot hulp oor de Iraanse ballingen PDF Print E-mail
Thursday, 17 July 2014
Ad Melkert, voormalig speciaal vertegenwoordiger van de VN secretaris-generaal in Irak roept op tot het bieden van bescherming en hulp aan de Iraanse asielzoekers in Irak: „Laat u ons in naam van de mensenrechten en uit humanitaire plicht eensgezind onze inspanningen verdubbelen om oplossingen te vinden zodat de mensen uit Camp Liberty in vrijheid en veiligheid kunnen leven.“

Ad Melkert, voormalig hoofd van de VN hulpmissie in Irak en speciaal vertegenwoordiger van de VN secretaris-generaal, heeft een beroep gedaan op de internationale gemeenschap om een oplossing te zoeken, zodat de Iraanse asielzoekers, die zich op dit moment in Camp Liberty dichtbij Bagdad in levensgevaar bevinden, in vrijheid en veiligheid kunnen leven.

Ad Melkert hoorde op 27 juni in Parijs bij de sprekers op een massala bijeenkomst onder het motto „Democratie en mensenrechten voor Iran – bescherming voor Iraanse asielzoekers in Irak“.

Tienduizenden mensen uit meer dan 60 landen hebben deelgenomen aan de manifestatie. Mensenrecht-activisten, parlementariërs, buitenlands beleidsmakers en veiligheidsdeskundigen gaven in Parijs informatie over de benarde situatie van de Iraanse vluchelingen in Camp Liberty en riepen op tot internationale bescherming en hulp voor de verbannen Iraniërs.

In zijn voordracht ging het voormalig hoofd van de VN hulpmissie in Irak in op de gevaren die momenteel dreigen voor de Iraanse asielzoekers in Irak.
Zij werden in het jaar 2012 verdreven uit de nederzetting Ashraf en geïnterneerd in Camp Liberty bij Bagdad.
Hij hoopte, aldus Melkert, dat het gebod van de humaniteit en de zaak van de mensenrechten het zullen winnen van politieke overwegingen en berekeningen.

De Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty moeten nu vaststellen dat men hen verhindert zich ergens in vrede en veiligheid te vestigen, in weerwil van alle beloftes die hen gedaan zijn.  

Tijdens zijn ambtsperiode als speciaal vertegenwoordiger van de VN secretaris-generaal in Irak heeft Melkert bij de Iraakse leiding geen enkele bereidheid tot een compromis of dialoog aangetroffen.

De VN heeft zich talrijke inspanningen getroost om de situatie van de Iraanse ballingen in Irak publiek  te maken en hen naar een betere plek om te leven te brengen.

Hij heeft er bij de Iraakse leiders steeds weer op aangedrongen om de onaanvaardbare druk op te heffen en daarbij mee te helpen met zoeken naar vreedzame en echte oplossingen.
Hij betreurt het dat er sindsdien bloedvergieten met zoveel slachtoffers is geweest.

Ad Melkert verklaarde verder: „Nu, ongeveer drie jaar later, ben ik heel bezorgd, dat Camp Liberty veranderd is in een plek waar geen vrede in zicht is, waar de internationale gemeenschap aan zwijgen de voorkeur geeft boven protest.  
De zaken worden nog slechter in het zicht van de bittere confrontatie en de destructieve polarisatie die stabiliteit, vertrouwen en ontwikkeling in Irak en in Syrië ondergraven – ongeacht de schade die daarmee wordt aangericht en ongeacht de onschuldige slachtoffers.
Als massale schendingen van de mensenrechten accumuleren, wie zal het dan op zich nemen om op de poort van de gerechtigheid te kloppen en veilige havens te bieden voor de bewoners van Liberty?“ 
 „Maar juist nu is het onze plicht voor bescherming van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty te zorgen.
Meer dan ooit is het nu noodzakelijk niet weg te kijken.
Meer dan ooit is het nu belangrijk dat allen die geloven in de mensheid, zich eensgezind tegen het geweld keren.

Mijn oproep is: laat u ons in naam van de mensenrechten en uit humanitaire plicht eensgezind onze inspanningen verdubbelen om oplossingen te vinden, opdat de mensen uit Camp Liberty in vrijheid en veiligheid kunnen leven.
Zij mogen niet in de steek gelaten worden!“